Dyrekcja
Wersja z: 2021-01-04 12:53:25. Zapisał: Katarzyna Banaszek


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku


Jacek Kamiński

Dyrektor

Adres email: dyrektor@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 42 15Barbara Stefaniak - Klimek

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa


Adres email: bklimek@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 42 15


Elżbieta Romańska - Nowik

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych / Główny Księgowy

Adres email: enowik@spzozswidnik.pl
Telefon:
81 751 40 43


Pozostałe osoby sprawujące funkcje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku:

Katarzyna Wiśniecka

Naczelna Pielęgniarka / Koordynator ds. Wdrażania Standardów Akredytacyjnych

Adres email: kwisniecka@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 42 15

 


Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.