Majątek

Aktywa trwałe otrzymane od Powiatu Świdnickiego w Świdniku, w nieodpłatne użytkowanie, na mocy Zarządzenia nr 195 Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 sierpnia 1998 roku, w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdniku w
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, znajdują się następującej lokalizacji:

Działki:

  1. Aleja Lotników Polskich 18 nr 147357 nr 1166
  2. Przychodnia Leśmiana 4 nr 149463 nr 1175

Budynki:

  1. Szpital budynek "B"
  2. Szpital budynek "C"
  3. Przychodnia Leśmiana
W wyżej wymienionych budynkach znajdują się:
  • Dyrekcja i Administracja, ulica Bolesława Leśmiana 4, I i II piętro
  • Szpital, Aleja Lotników Polskich 18
  • Przychodnia Specjalistyczna wraz z poszczególnymi Poradniami, ulica Bolesława Leśmiana 4, parter
Wytworzył: Katarzyna Banaszek
Data informacji: 2014-07-08 06:05:13
Opublikował: Katarzyna Banaszek
Data publikacji: 2014-07-08 08:09:56
Odsłon: 3931
Dziennik zmian
Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.