Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do przekazywania dokumentów elektronicznych, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP.

Adres skrytki na platformie ePUAP :

/spzozswidnik/SkrytkaESP

 

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 971);
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z póżn. zm.)

Wytworzył: Katarzyna Banaszek
Data informacji: 2018-01-16 09:26:35
Opublikował: Katarzyna Banaszek
Data publikacji: 2018-01-16 11:33:13
Odsłon: 3274
Dziennik zmian
Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.