Informacje o Biuletynie Informacji Publicznej

Biuletynu Informacji Publicznej przekazuje informacje, których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. 2001.Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. 2002, Nr 67, poz. 619).

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny w postaci ujednoliconego systemu stron, znajdujących się w sieci Internet, służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do aktualnej i pełnej informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w danej jednostce i jednostkach podległych.

Każda strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę portalu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części strony podmiotowej BIP.

Strony podmiotowe, przygotowane są przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności.

Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

Wytworzył: Katarzyna Banaszek
Data informacji: 2014-02-05 07:37:27
Opublikował: Katarzyna Banaszek
Data publikacji: 2014-02-05 08:41:52
Odsłon: 4210
Dziennik zmian
Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.