Struktura organizacyjna SP ZOZ

Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku obejmuje

Szpital, w którego skład wchodzą:

1) Oddziały szpitalne;

a)  Oddział Chorób Wewnętrznych

b)  Oddział Chirurgii Ogólnej

c)  Oddział Położniczo-Ginekologiczny

d) Oddział Neonatologiczny

e)  Oddział Pediatryczny

f)  Oddział  Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2)  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

3)  Izba Przyjęć Szpitala

4)  Blok Operacyjny

5)  Sterylizacja

6)   Pracownia Endoskopii

7)   Pracownia Elektrofizjologi

8)   Pracownia Badań Holterowskich, Prób Wysiłkowych i ECHO serca

9)   Apteka Szpitalna

10)   Dział Żywienia

11)   Kostnica Szpitalna

Przychodnię Specjalistyczną, w której skład wchodzą Poradnie:

a) Kardiologiczna,

b) Chirurgii Ogólnej - zlokalizowane w Świdniku i w Piaskach,

c)  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

d)  Diabetologiczna,

e)  Poradnia Hematologiczna ,

f)   Endokrynologiczna,

g)  Położniczo-Ginekologiczna,

h)  Neonatologiczna

i )  Gruźlicy i Chorób Płuc

Zakład Rehabilitacji, w którego skład wchodzą:

a)  Poradnia Rehabilitacyjna

b)  Dział  Fizjoterapii z pracowniami fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii,

c)  Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej

Zakład Radiologii z pracowniami:

a) Rentgenodiagnostyki  ogólnej-  zlokalizowanymi w budynku Szpitala i Przychodni  Specjalistycznej w Świdniku,

b) USG  -  zlokalizowanej  w budynku Szpitala

c) Tomografii Komputerowej -  zlokalizowanej  w budynku Szpitala

Laboratorium Analityczne, z Punktem Pobrań, w skład którego wchodzą:

a)  Pracownia Serologiczna

b)  Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

c)  Pracownia  Diagnostyki Mikrobiologicznej

działające na podstawie zawartej Umowy z podwykonawcą zewnętrznym.


Struktura organizacyjna Administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku wraz z sekcjami i samodzielnymi stanowiskami pracy:

Dyrekcja:

a) Kierownik/Dyrektor

b) Zastępca Kierownika/Dyrektora ds. Lecznictwa

c) Zastępca Kierownika/Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy.

Sekcje:

a)  Kadrowo - Płacowa

b) Ewidencji  i Rozliczeń Procedur Medycznych z NFZ,

c)  Organizacji Świadczeń Medycznych, Dokumentacji Medycznej i Statystyki Medycznej,

d)  Finansowo-Księgowa,

e) Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Projektów Unijnych,

f)  Techniczno-Gospodarcza,

g)  Informatyczna i Bezpieczeństwa Danych

Jednoosobowe stanowiska pracy:

a)  Naczelna Pielęgniarka/Koordynator ds. Wdrażania Standardów Akredytacyjnych,

b)  Specjalista ds. Epidemiologii

c)  Radca Prawny

d)  Specjalista ds. BHP, P/POŻ i OC

e)  Inspektor Ochrony Danych

f)   Specjalista ds. Infrastruktury i Logistyki

g)  Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią

h)  Inspektor Ochrony Radiologicznej

i)   Kierownik Sekretariatu

j)   Kapelan Szpitalny

Wytworzył: Katarzyna Banaszek
Data informacji: 2013-09-19 09:43:02
Opublikował: Katarzyna Banaszek
Data publikacji: 2013-09-19 13:14:56
Odsłon: 4518
Dziennik zmian
Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.