Przyjmowanie Skarg i Wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • osobiście, na piśmie w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ Świdnik, przy ul. B. Leśmiana 4,
  • pisemnie na adres 21-040 Świdnik, ul. B. Leśmiana 4,
  • za pomocą telefaxu ( fax 81 751 27 49 ),
  • za pomocą poczty elektronicznej ( e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Skargi i wnioski składane ustnie, osobiście przez wnoszącego przyjmują:

  • Dyrektor SPZOZ w Świdniku,
  • osoba wyznaczona przez Dyrektora, w szczególności z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.


Z przyjęcia skargi lub wniosku wnoszonych ustnie sporządza się ( na żądanie osoby wnoszącej skargę lub wniosek) Protokół.
Protokół wniesienia skargi lub wniosku powinien zawierać:
  • datę wniesienia skargi lub wniosku,
  • imię i nazwisko wnoszącego skargę lub wniosek,
  • adres do korespondencji.
Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji - brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
Wytworzył: Katarzyna Banaszek
Data informacji: 2014-02-11 12:29:58
Opublikował: Katarzyna Banaszek
Data publikacji: 2014-02-11 13:30:59
Odsłon: 3605
Dziennik zmian
Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.