Dyrekcja
Wersja z: 2014-03-26 11:11:59. Zapisał: Katarzyna Banaszek

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku

 

Jacek Kamiński

Dyrektor

Adres email: dyrektor@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 42 15


 

Barbara Stefaniak - Klimek

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Adres email: bklimek@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 42 15


 

Elżbieta Romańska - Nowik

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych / Główny Księgowy

Adres email: enowik@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 40 43
Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.