Dyrekcja
Wersja z: 2014-03-28 13:39:42. Zapisał: Katarzyna Banaszek

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku

 

Jacek Kamiński

Dyrektor

Adres email: dyrektor@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 42 15

 


 

Barbara Stefaniak - Klimek

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

Adres email: bklimek@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 42 15

 


 

 

Elżbieta Romańska - Nowik

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych / Główny Księgowy

Adres email: enowik@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 40 43
Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.