Dyrekcja
Wersja z: 2014-04-29 12:22:33. Zapisał: Katarzyna Banaszek

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku

 

Jacek Kamiński

Dyrektor

Adres email: dyrektor@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 42 15

 

 

Barbara Stefaniak - Klimek

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

Adres email: bklimek@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 42 15

 

Elżbieta Romańska - Nowik

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych / Główny Księgowy

Adres email: enowik@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 40 43


Pozostałe osoby sprawujące funkcje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku:


Stanisław Podniesiński

Główny Specjalista ds. Administracyjno-Techniczno-Eksploatacyjnych

Adres email:
Telefon: 81 751 42 15

Lidia Keller

Naczelna Pielęgniarka / Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością

Adres email: lkeller@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 41 06


Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.