Dyrekcja
Wersja z: 2014-05-20 20:16:37. Zapisał: Katarzyna Banaszek


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku


Jacek Kamiński

Dyrektor

Adres email: dyrektor@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 42 15



Barbara Stefaniak - Klimek

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa


Adres email: bklimek@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 42 15


Elżbieta Romańska - Nowik

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych / Główny Księgowy

Adres email: enowik@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 40 43


Pozostałe osoby sprawujące funkcje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku:


Stanisław Podniesiński

Główny Specjalista ds. Administracyjno-Techniczno-Eksploatacyjnych

Adres email: spodniesinski@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 42 15

Lidia Keller

Naczelna Pielęgniarka / Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością

Adres email: lkeller@spzozswidnik.pl
Telefon: 81 751 41 06


Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.