Ogłoszenie o naborze
Wersja z: 2024-01-31 14:09:18. Zapisał: Katarzyna Banaszek

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

Szczegóły wraz dokumentami dostępne w załączniku .

 

Publikacja dn. 31.01.2024


Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

Szczegóły wraz dokumentami dostępne w załączniku .

 

Publikacja dn. 04.12.2023


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego

Szczegóły w załączniku .

 

Publikacja dn. 17.11.2023


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej OAiIT

Szczegóły w załączniku.

 

Publikacja dn.17.11.2023


Konkurs na świadczenia zdrowotne w SP ZOZ w Świdniku

Szczegóły w załączniku.

 

Publikacja dn. 06.06.2022 r.


Konkurs na świadczenia zdrowotne w SP ZOZ w Świdniku

Szczegóły w załączniku.

 

Publikacja dn. 21.01.2022 r.


Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w SP ZOZ w Świdniku

Szczegóły w załączniku.

 

Publikacja dn. 17.12.2021 r.


Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.