Struktura organizacyjna SP ZOZ
Wersja z: 2014-02-11 12:59:09. Zapisał: Katarzyna Banaszek

Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku obejmuje

Szpital, w którego skład wchodzą:

1) Oddziały szpitalne;

a)   I Oddział Chorób Wewnętrznych

b)  II Oddział Chorób Wewnętrznych

c)  Oddział Kardiologiczny

d)  Oddział Chirurgiczno-Urazowy

e)   Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Patologią Ciąży,

f)   Oddział Noworodkowy z Patologią Noworodka ,

g)  Oddział Dziecięcy,

f)  Oddział  Intensywnej Terapii  i Anestezjologii.

2)  Izba Przyjęć

3)  Blok Operacyjny ze  Sterylizacją

4)  Pracownia Badań Endoskopowych

5)   Apteka szpitalna

6)   Pracownia Badań EKG

7)   Pracownia Badań Holterowskich , Prób Wysiłkowych i ECHO serca

8)   Dział Żywienia

9)   Kostnica Szpitalna

Przychodnię Specjalistyczną, w której skład wchodzą:

1) poradnie

a) Poradnia  Kardiologiczna,

b) Poradnie Chirurgiczne - zlokalizowane w Świdniku i w Piaskach,

c)  Poradnia Ortopedyczna,

d)  Poradnia Diabetologiczna ,

e)  Poradnia Hematologiczna ,

f)  Poradnia Endokrynologiczna ,

g)  Poradnie Ginekologiczno-Położnicze -  zlokalizowane w Świdniku i w  Piaskach,

h)  Poradnia Konsultacyjna Neonatologiczno-Pediatryczna

i ) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Zakład Rehabilitacji, w którego skład wchodzą:

a)  Poradnia Rehabilitacji Leczniczej ,

b)  Dział  Fizjoterapii  z pracowniami fizykoterapii , kinezyterapii, hydroterapii ,

c)  Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.Copyright © 2021 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.