Struktura organizacyjna SP ZOZ
Wersja z: 2018-08-31 12:43:08. Zapisał: Katarzyna Banaszek

Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku obejmuje

Szpital, w którego skład wchodzą:

1) Oddziały szpitalne;

a)  Oddział Chorób Wewnętrznych

b)  II Oddział Chorób Wewnętrznych

c)  Oddział Chirurgii Ogólnej

d)  Oddział Położniczo-Ginekologiczny

e) Oddział Neonatologiczny

f)  Oddział Pediatryczny

g)  Oddział  Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2)  Izba Przyjęć Szpitala

3)  Blok Operacyjny ze  Sterylizacją

4)  Pracownia Endoskopii

5)   Apteka Szpitalna

6)   Pracownia Elektrofizjologi

7)   Pracownia Badań Holterowskich , Prób Wysiłkowych i ECHO serca

8)   Dział Żywienia

9)   Kostnica Szpitalna

Przychodnię Specjalistyczną, w której skład wchodzą:

1) poradnie

a) Poradnia  Kardiologiczna,

b) Poradnie Chirurgii Ogólnej - zlokalizowane w Świdniku i w Piaskach,

c)  Poradnia Chirurgi Urazowo-Ortopedycznej,

d)  Poradnia Diabetologiczna ,

e)  Poradnia Hematologiczna ,

f)  Poradnia Endokrynologiczna ,

g)  Poradnie Położnicz0-Ginekologiczne -  zlokalizowane w Świdniku i w  Piaskach,

h)  Poradnia Neonatologiczna

i ) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Zakład Rehabilitacji, w którego skład wchodzą:

a)  Poradnia Rehabilitacyjna

b)  Dział  Fizjoterapii  z pracowniami fizykoterapii , kinezyterapii, hydroterapii ,

c)  Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej

Zakład Radiologii z pracowniami:

a) Rentgenodiagnostyki  ogólnej-  zlokalizowanymi w budynku Szpitala i Przychodni  Specjalistycznej w Świdniku oraz w Piaskach,

b) USG  -  zlokalizowanej  w budynku Szpitala.

Laboratorium Analityczne, z Punktem Pobrań,w skład którego wchodzą:

a)  Pracownia Serologiczna

b)  Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

c)  Pracownia  Diagnostyki Mikrobiologicznej


Struktura organizacyjna Administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku wraz z sekcjami i samodzielnymi stanowiskami pracy:

Dyrekcja:

a) Kierownik/Dyrektor

b) Zastępca Kierownika/Dyrektora ds. Lecznictwa

c) Zastępca Kierownika/Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy.

Sekcje:

a)  Kadr,

b)  Ewidencji  i Rozliczeń Procedur Medycznych  oraz Statystyki Medycznej,

c)  Organizacji , Nadzoru Świadczeń Medycznych i Dokumentacji Medycznej,

d)  Finansowo-Księgowa,

e)  Płac,

f)  Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Projektów Unijnych,

g)  Techniczno-Gospodarcza

h)  Informatyczna i Bezpieczeństwa Danych.

Jednoosobowe stanowiska pracy:

a)  Naczelna Pielęgniarka/Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ,

b)  Specjalista ds. Infrastruktury i Logistyki

c)   Radca Prawny

d)  Specjalista ds. BHP, P/POŻ i OC,Copyright © 2021 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.